Informace pro život seniora jsou všudypřítomné

O našich cílech
Repository App Game

Shrnutí

Doba dožití se prodlužuje. Stejně tak zároveň roste potřeba plné integrace seniorů do znalostní společnosti, kde informační a komunikační technologie (ICT) hrají nezastupitelnou roli. Jejich současné vyloučení, z důvodů technologické negramotnosti, jim nejen brání plně využívat svá práva ale také nedovoluje společnosti mít prospěch z jejich zkušeností, životní moudrosti a znalostí. A navíc, s nástupem mobilních zařízení (chytré telefony, tablety), se tento problém ještě prohloubil, protože více a více informací, komunikací a formálních povinností je jim přizpůsobeno a je realizováno cestou těchto zařízení.

Informační vyloučení populace ve věku 50+ má částečnou souvislost s neochotou ke změnám, a zvláště k novým technologiím, ale souvisí také s nedostatkem pozornosti, která je specifickým potřebám této cílové skupiny věnována. To není odsudek, ani jím být nemá. Těžkosti, které tato generace zažívá v přístupu a využívání nových ICT nástrojů, by neměly být omluvou pro vytváření nerovností a zvyšování rizika sociálního vyloučení. Je třeba zvyšovat povědomí o tomto jevu a vzdělávat ty, kteří se seniory pracují, v přínosech z využívání mobilních zařízení. K tomu, aby senioři jasně věděli, jak předností těchto zařízení využívat pro své osobní nebo společenské potřeby, je třeba použít různé přístupy.

Snahou projektu UISEL je přispět ke zlepšení obsahu a kvality výcvikových kurzů pro učitele a pracovníky, kteří pracují se seniory. Zaměřit se chceme na nové technologie, především na využívání mobilních zařízení např. pro finanční záležitosti, otázky sociálního zabezpečení, tísňové situace, monitorování zdravotního stavu, pro prevenci sociální isolace a v neposlední řadě i pro volnočasové aktivity.

Čeho chceme dosáhnout

Hlavním cílem projektu UISEL je posílení procesů nezávislosti a osobních schopností seniorů cestou používání mobilních zařízení, které jim zpřístupní téměř neomezený přístup k informacím a komunikaci. Kromě zvýšení povědomí o přínosech používání těchto zařízení seniory 50+ chce tento projekt tuto cílovou skupinu i v praxi naučit jak nejlépe tyto přednosti využívat. Přínosy pro seniory v oblastech jako finanční záležitosti, otázky sociálního zabezpečení, lokalizace v případě tísňové situace, monitorování a kontrola zdravotního stavu, pro boj se sociální isolací a i pro volnočasové aktivity mohou být velké. Tohoto cíle bude dosaženo cestou definování, vývoje a implementace dvoustupňové učební metodologie.

 1. výcviková fáze založená na proniknutí do mobilní problematiky a multimediálního prostředí, což vyžaduje společné úsilí celé mezinárodní skupiny účastníků výcviku. Tato fáze je určena školitelům a pečovatelům, kteří jsou v přímém kontaktu se seniory. Uskuteční se cestou smíšené metodologie, která integruje setkání, zaměřená na mobilní a multimediální obsah, tváří v tvář s podporou tzv. e-platformy umožňující vzájemnou spolupráci a komunikaci.
 2. přenos osvojené mobilní technologie na seniora. Toho bude dosaženo cestou přímého výcviku školiteli a pečovateli s podporou mobilních, multimediálních modulů, které budou rovněž obsahovat samoučící modul. To umožní si v pozdější fázi kdykoli znovu připomenout jak některé funkce mobilního zařízení používat.

Konkrétně jsou plánovány následující výcvikové moduly (aktuelní specifikace může být závislá na specifikách jednotlivých zemí):

 • elektronická státní správa ( daně, finance, sociální zabezpečení apod. )
 • elektronické bankovnictví
 • elektronické zdraví
 • elektronická komunikace, spolupráce
 • elektronické informace a média

Partneři

 • Virtual Campus Lda.
 • University of Vienna, Department of Sociology
 • Forum Pre Pomoc Starsim
 • Aula Permanente de Formación Abierta de la Universidad de Granada
 • Anziani e non solo società cooperativa
 • ŽIVOT 90
 • Romanian Institute for Adult Education

Project Meetings

Best Agers See all »

Contact

Pokud máte nějaké otázky nebo náměty, týkající se tohoto projektu, použijte prosím následující formulář: