Contextul de viaţă al seniorilor

Scop
Repository App Game

Cuprins

Speranța de viață este în creștere. De aceea există o nevoie crescută de a integra pe deplin persoanele în vârstă într-o Societate a Cunoașterii, în care instrumentele TIC joacă un rol crucial. Actuala excludere a seniorilor, din cauza analfabetismului tehnologic, îi împiedică să-și exercite pe deplin drepturile și de asemenea, privează societatea de a beneficia de experiența lor mare de viată, de înțelepciunea lor și know-how. Mai mult decât atât, odată cu apariția dispozitivelor mobile (smartphone-uri și tablete), această problemă s-a agravat, accesul la informații, comunicarea şi activităţile cotidiene sunt proiectate şi realizate cu ajutorul acestor dispositive.

Info-excluderea a cetățenilor cu vârste cuprinse între 50 și mai sus, se datorează în parte, a reticenţei faţă de schimbare, în special faţă de utilizarea noilor tehnologii dar, şi din cauza lipsei de atenție acordată nevoilor specifice ale acestui grup țintă. Dar acest lucru nu este un verdict sau nu trebuie să fie un verdict. Dificultățile pe care această generaţie le pot întâmpina cu privire la accesul şi utilizarea noilor instrumente TIC nu pot fi folosite drept scuză pentru a genera inegalități și a crește riscul de excluziune. Este necesar a sensibiliza și a instrui oameni care lucrează cu persoanele în vârstă pentru a le arăta beneficiile utilizării dispozitivelor mobile. Este nevoie de o abordare diferită pentru a se asigura că persoanele mai în vârstă știu exact cum le pot utiliza în mod eficient aceste dispozitive atât pentru uz personal cât și pentru nevoi sociale.

Scopul proiectului UISEL este de a îmbunătăți conținutul și calitatea cursurilor de formare pentru formatori și pentru personalul care lucrează cu persoanele în vârstă, cu privire la beneficiile pe care le oferă utilizarea noilor tehnologii, concentrându-se în special pe utilizarea de dispozitive mobile, de exemplu, în ceea ce privește obligațiile fiscale, probleme de securitate socială, în situații de urgență, monitorizarea medicală, de prevenire a izolării și chiar petrecerea timpului liber.

Obiective

Scopul principal al proiectului UISEL este să impulsioneze procesele de independență și responsabilizare individuală a persoanelor vârstnice, prin utilizarea de dispozitive mobile care permit un acces aproape omniprezent la informații și comunicare. Dincolo de creșterea gradului de conștientizare pentru beneficiile utilizării acestor dispozitive pentru persoanele în vârstă de 50 +, acest proiect își propune să asigure faptul că acest grup de oameni dobândesc o învățare practică a acestor tehnologii pentru a putea exploatate avantajele sale. În societatea actuală, beneficiile pentru persoanele în vârstă pot fi foarte mari în diversele domenii precum: obligațiile administrative şi fiscale, probleme de securitate socială, localizare în cazul unor situații de urgență, monitorizare și control medical, combaterea izolării; în același timp contribuind la petrecere a timpului liber. Acest obiectiv va fi realizat prin definirea, elaborarea și punerea în aplicare a unei metodologii de învățare în două etape:

 1. O primă etapă de formare bazată pe utilizarea de conținut virtual și un mediu multimedia, ceea ce presupune eforturi de colaborarea între grupurile transnaționale de cursanţi. Această etapă este destinată pentru formatori și îngrijitori, care sunt în contact direct cu persoanele în vârstă. Acesta va avea loc printr-o metodologie de învăţare variată care va integrarea sesiuni face-to-face și conținut multimedia, cu ajutorul unei e-platformă de colaborare și comunicare.
 2. O a doua etapă ce presupune însuşirea de către persoanele în vârstă a competenţelor specifice tehnologiei mobile. Acest lucru va fi realizat prin cursuri de formare directă de către formatori și îngrijitorii, cu suport de module virtuale multimedia, care vor facilita un model de auto-învățare pentru seniori, care mai târziu îi va ajuta să folosească orice tip de dispozitiv mobil.

În mod special, următoarele module vor fi planificate (elaborarea efectivă poate depinde de specificul fiecărei țări):

 • E-guvernare (impozite, finanțe, securitate socială)
 • E-banking
 • E-sănătate
 • E-interacțiune
 • E-informare și media

Parteneri

 • Virtual Campus Lda.
 • University of Vienna, Department of Sociology
 • Forum Pre Pomoc Starsim
 • Aula Permanente de Formación Abierta de la Universidad de Granada
 • Anziani e non solo società cooperativa
 • ŽIVOT 90
 • Romanian Institute for Adult Education

Project Meetings

În floarea vârstei Vezi toate »

Contact

Dacă aveți întrebări sau idei legate de proiect, vă rugăm să utilizați formularul de mai jos pentru a intra în contact: